ترجمه و مقدمه بر کتاب اسلام نص گرا (به انگلیسی Scripturalist_Islam
144 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ازجریان‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام و عالم تشیع مکتب اخباریگری بود که چهار قرن پیش به وسیله محمد امین استرآبادی وارد دنیای فکر و اندیشه اسلامی شد و تأثیرات شگرفی را در عصر خود به وجود آورد و بیش از صد سال اندیشه غالب بود. این رساله، ترجمه کتاب Scripturalist Islam (The History and Doctrines of the Akhbari Shii School) اثر پروفسور رابرت گلیو است که می‌کوشد به صورت عمیق اندیشه‌های این مکتب را نشان داده و با بررسی‌های خود تصویر صحیحی از آن برای خواننده ارائه دهد. این کتاب شامل 9 فصل است که هر فصل به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود و در پایان هر فصل تحلیل و نتیجه‌گیری از جانب مؤلف ارائه شده است. در پایان این کتاب 3 ضمیمه به همراه کتاب نامه و نمایه راه را برای تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه برای محقق هموار می‌کند. 4 فصل ترجمه شده در این رساله عبارتند از: فصل اول: نزاع اخباری - اصولی و اخباریان نخستین؛ فصل دوم: محمد امین استرآبادی و تشکیل مکتب اخباری؛ فصل سوم: اندیشه فقهی استرآبادی؛ فصل چهارم: اندیشه کلامی و فلسفی استرآبادی؛ کلید واژه‌ها: اخبار؛ اخباریگری؛ اصولی؛ استرآبادی؛ فقه؛ فلسفه؛ کلام.