علم الهی از دیدگاه محمد امین استرابادی با تاکید بر تحقیقات رابرت گلیو
69 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد امین استرآبادی از علمایی است که دیدگاه های فلسفی و کلامی وی پیوسته در حال تطور بوده است. البته اندیشه فلسفی و کلامی و بیشتر آثار او در این زمینه قبل از گرایشش به اخباریگری می باشد. استرآبادی در چهار اثر مهم خود یعنی: المباحث الثلاثه؛ الفوائد الاعتقادیه؛ الفوائد المکیه و دانشنامه شاهی، درباره این مباحث و به خصوص علم خداوند روش سینوی خود را مبنی بر این که تمام اشیاء موجود در دسته ممکنات قرار دارند، ارائه می دهد. او در صدد بیان این مطلب است که علم خداوند به اشیاء تنها به مواردی که وجود دارند محدود نمی‌شود. خداوند تعالی همه چیز را در یک لحظه درک می‌کند بدون اینکه در ذات او تکثری وجود داشته باشد و یا ذات او به واسطه صورت‌های مختلف دچار تغییر شود. در عوض صورتی که خداوند آن را درک می‌کند از ذات او نشأت می‌گیرد؛ بنابراین شکل درک شده یکی از انواع صورت‌هایی است که ذات خداوند بر آنها احاطه دارد. او معتقد است ذات خداوند منشأ تمام اشیاء است و خداوند از طریق ذاتش بر همه چیز احاطه دارد. کلید واژه: استرآبادی، علم الهی، فلسفه، کلام.